Odmeňovací portál

Online nástroj na motiváciu obchodných partnerov a reprezentantov

Odmeňovací portál je online nástroj vo forme cafeterie vytvorený za účelom motivácie obchodných partnerov a reprezentantov s cieľom zvyšovania obratu, podávania nadštandardných výkonov a budovania lojality.

Princípy odmeňovacieho portálu:

Vlastný účet obchodného partnera s bodmi pridelenými podľa zadefinovaných kritérií
• Možnosť výmeny pridelených bodov z katalógu benefitov za odmeny (služby, darčeky, zážitky) podľa želania obchodného partnera
• Možnosť vytvorenia rôznych užívateľských skupín (napr. podľa regiónu)

Aké výhody prináša odmeňovací portál pre vedenie firmy:

• Efektívnu motiváciu a budovanie lojality
• Jednoduchú komunikáciu bez potreby výroby propagačných materiálov
• Účelné nakladanie s financiami

Aké výhody prináša odmeňovací portál pre administrátorov programu:

• Outsourcing logistiky a administratívy
• Jednoduchú a efektívnu komunikáciu
• Flexibilnú organizáciu akcií, súťaží, ankiet
• Jednoduché generovanie reportov

Aké výhody prináša odmeňovací portál pre obchodných zástupcov alebo partnerov:

• Slobodu výberu odmien
• Možnosť okamžitého využitia bodov
• Reálny prehľad o stave bodového konta