Účinná reklama s Edenred

Využite ponuku reklamného priestoru, ktorý sleduje viac ako 250 000 užívateľov Edenred riešení.
Mám záujem

Spojte svoju reklamu so silným partnerom

Cielená komunikácia

Máte jedinečnú možnosť osloviť až 250 000 užívateľov stravných lístkov a kariet z celej Slovenskej republiky a komunikáciu môžete cieliť iba na užívateľov z regiónov, ktoré sú pre vás zaujímavé.

Dá sa ušiť na mieru

Pre váš jedinečný produkt, jedinečné požiadavky a rozpočet. Navrhneme pre vás optimálne riešenie s maximálnym efektom.

Účinnosť reklamy sa dá merať

Pomocou unikátnych kódov zistíte, do akej miery bola vaša reklama efektívna.

Efektívna komunikácia

Vyťažte z investovaných peňazí maximum. Jedného zákazníka oslovíte za neporovnateľne nižšie náklady ako prostredníctvom tradičných nástrojov priameho marketingu.

Reklama na viacerých nosičoch

Je to len na vás, môžete kombinovať reklamu v tlačenej aj digitálnej podobe.

Znásobte účinnosť svojej reklamy kombináciou viacerých reklamných nosičov

Vkladaná inzercia

Spôsob balenia stravných lístkov poskytuje priestor na vkladanie reklamných kupónov. Vašu ponuku vložíme do obálky s objednanými stravnými lístkami, kde vzbudí 100 % pozornosť, pretože sa dostane priamo do rúk zamestnancom. Vaša ponuka tak osloví koncových používateľov stravných lístkov. Vkladaná inzercia je optimálnou formou oslovenia stredných a veľkých firiem a osvedčeným nástrojom na komunikáciu zliav a akcií. Do každej obálky vkladáme maximálne 4 inzercie, pričom každý kupón je z odlišného odvetvia, takže vašu reklamu nikto neprehliadne a nikdy sa nestretnú konkurenčné ponuky. Vašu ponuku dokážeme zacieliť aj na vybraný región alebo oblasť podnikania.

*Spustenie vkladania reklamných kupónov odporúčame dohodnúť aspoň 2-3 mesiace vopred (priestor na reklamu je obmedzený – počet max. 4 inzeráty v jednom mesiaci).

Reklama v mobilnej aplikácii „MyEdenred“

Využite moderný digitálny nástroj, ktorý využíva denne viac ako 110 000 používateľov a ich počet neustále rastie. Táto forma inzercie umožňuje rýchle zverejnenie ponuky, priame prepojenie na vašu webovú stránku alebo produkt a šetrí náklady na tlač, vďaka čomu je efektívna. Mobilná aplikácia je dostupná pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android a iOS. Inzercia v mobilnej aplikácii je ideálnou formou na oslovenie zamestnaných ľudí v produktívnom veku so vzťahom k technológiám.

*Spustenie reklamného bannera v mobilnej aplikácii odporúčame dohodnúť aspoň 1 mesiac vopred.

V PRÍPADE ZÁUJMU O VYUŽITIE REKLAMNÉHO PRIESTORU NÁS KONTAKTUJTE NA

OBCHODNICI-sk@edenred.com