Ticket Service

Poukážky Ticket Service® predstavujú alternatívnu možnosť vydania poukážok pripravených podľa špecifických požiadaviek klienta (= poukážky šité na mieru).

Sú tiež zaujímavým riešením najefektívnejšieho zabezpečenia vyplácania sociálnych dávok a príspevkov v hmotnej núdzi vo Vašom meste, ktoré výrazne obmedzuje možnosti zneužitia sociálnej dávky.
Poukážky Ticket Service® je možné uplatniť výlučne v sieti prevádzok na nákup tovarov týkajúcich sa základných životných potrieb.

Poukážky šité na mieru

Prostredníctvom produktu Ticket Service® ponúkame alternatívnu možnosť vydania poukážok pripravených podľa individuálnych požiadaviek klienta.
V prípade, ak je na poukážke uvedené akceptačné miesto, je možné ju uplatniť výhradne v tejto prevádzke.

Najefektívnejšie vyplácanie sociálnych dávok

Ak sa rozhodnete využiť poukážkový systém Ticket Service®, získate:
• transparentný spôsob distribúcie sociálnej podpory
• zníženie zneužívania sociálnej podpory
• zníženie administratívy súvisiacej s kontrolou vydokladovania účelu použitia
• redukciu návštev úradu poberateľmi dávok
• úsporu času na administratívu v prospech odbornej činnosti
• šetrenie v podobe vrátenia finančných prostriedkov za nevyužité poukážky
• možnosť získať vyššiu dotáciu od Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny pre vyplácanie dávok v nepeňažnej podobe

Aký tovar je možné za poukážky Ticket Service® nakupovať?
ÁNO NIE
Potraviny
• všetky potravinárske výrobky
• nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje
Ošatenie, Obuv Tabakové výrobky
Školské potreby Káva
Osobná hygiena -
Mám záujem - online objednávka   Zavolajte nám - 0800 007 007