Plaťte vo vašom obľúbenom obchode poukážkami a kartou

Vyplňte nasledujúce údaje a pozvite vaše obľúbené obchody medzi akceptačné miesta. Prevádzka obdrží pozvánku od Edenredu s odporúčaním od Vás.

Vaše údaje

Vami navrhovaná prevádzka

neviem zistiť email prevádzky