Karta Ticket Profi

Karta je predplatená platobná karta vydávaná v spolupráci so spoločnosťou MasterCard® a predstavuje nový a moderný spôsob vyplácania hotovosti v pobočke Edenred v Bratislave.

Využite možnosť dať si preplatiť vrátené stravovacie poukážky Ticket Restaurant® priamo na kartu Ticket Profi®. Finančné prostriedky budete mať okamžite k dispozícii a pripravené na platbu v zazmluvnenej sieti partnerov Edenred alebo na výber z ktoréhokoľvek bankomatu na území SR.

Komu je karta Ticket Profi® určená?

Karta Ticket Profi® predstavuje výhodnú kombináciu súčasných spôsobov preplácania (hotovosť a bankový prevod), z ktorej môže profitovať každý partner, ktorý má so spoločnosťou Edenred uzatvorenú zmluvu o akceptácii poukážok Ticket Restaurant®.
Kartu Ticket Profi® môžete obdržať na požiadanie v pobočke v Bratislave.

Aké sú výhody karty Ticket Profi®?

Výrazné zníženie provízie. S kartou Ticket Profi® sa Vám výrazne zníži provízia oproti hotovostnému preplácaniu vrátených stravovacích poukážok.
Peniaze sú ihneď po vrátení a načítaní poukážok pripísané na kartu Ticket Profi® a sú okamžite pripravené k nákupu v zazmluvnenej sieti partnerov Edenred (veľkoobchody, reťazce).
Možnosť platby odkiaľkoľvek. Kartou Ticket Profi® možno pri závozoch platiť pomocou mobilných POS platobných terminálov alebo prostredníctvom SMS platby cez mobil.
Okamžitý prehľad o všetkých platbách a transakciách vďaka internetovému účtu a zasielaniu informačných SMS.
Maximálna bezpečnosť pri preplácaní stravovacích poukážok. Vysoká bezpečnosť pri platbách kartou Ticket Profi® (bezhotovostné platenie).
SMS platba cez mobil. Kartou Ticket Profi® je možné platiť nielen štandardne prostredníctvom POS terminálov u zazmluvnených partnerov Edenred, ale aj využitím mobilnej SMS platby.

Ako a kde používať kartu Ticket Profi®?

Finančné prostriedky na karte Ticket Profi® môže partner okamžite využiť v sieti zazmluvnených veľkoobchodov Edenred. Hodnotu zostatku asociovanú ku kartovému účtu je možné vybrať aj prostredníctvom ktoréhokoľvek bankomatu* v Slovenskej republike.

*Výber z bankomatu je spoplatnený bankovými poplatkami podľa platného ceníka.

Možnosti platby kartou Ticket Profi®:

Karta umožňuje tieto druhy transakcií:
Platbu v sieti zazmluvnených partnerov Edenred.
Platbu prostredníctvom POS platobných terminálov.
Platbu za dodávku tovaru od Vašich dodávateľov prostredníctvom SMS cez mobil.
Výber hotovosti v bankomate.

Pre viac informácií o karte Ticket Profi®, kliknite na www.profikarta.sk

Chcete kartu Ticket Profi® používať aj vy?

Kontaktujte nás:

tel.: 02 / 50 707 324
e-mail: rozvojsiete-sk@edenred.com
prostredníctvom kontaktného formulára