KALKULAČKA VÝHOD

Porovnajte si, koľko ušetríte, ak zamestnancovi
zvýšite príspevok na stravovanie oproti zvýšeniu mzdy.

cash
Mesačné zvýšenie mzdy
people
Počet zamestnancov
graph
Súčasná hodnota poukážky
wallet
Mzda pred zvýšením
Celková hodnota poskytnutých strav. poukážok za mesiac (20 prac.dní v mesiaci) 76.00€
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 55% zo 4,20 euro (daňovo uznateľný) 41.80€
Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 2,65 euro mesačne 2.65€
Čiastka hradená zamestnancom najviac do výšky 45% zo 4,20 euro - znížená o sociálny fond 31.55€
Nová nominálna hodnota poukážok 5.30€

Zamestnávateľ

Brutto vs. Poukážky
Hrubá mzda zamestnanca po zvýšení za mesiac 76.00€76.00€
Odvody na sociálne a zdravotné poistenie – zamestnávateľ za mesiac 76.00€76.00€
Mzdové náklady na 1 zamestnanca / mesiac 76.00€76.00€
Celková hodnota Ticket Restaurant® / mesiac 76.00€76.00€
Príspevok na Ticket Restaurant® (daňovo uznateľný) 76.00€76.00€
Príspevok na Ticket Restaurant® (daňovo uznateľný, pretože zo Soc.Fondu) 76.00€76.00€
Príspevok na Ticket Restaurant® (daňovo neuznateľný) 76.00€76.00€
Daň z príjmov právnickej osoby 76.00€76.00€
Mesačné náklady zamestnávateľa na 1 zamestnanca 76.00€76.00€
Mesačné úspory nákladov zamestnávateľa na 1 zamestnanca 5.30€
Mesačné úspory nákladov zamestnávateľa na všetkých zamestnancov 5.30€
*prepočet je len informatívny
employer

Zamestnanec

Brutto vs. Poukážky
Hrubá mzda zamestnanca po zvýšení za mesiac 76.00€76.00€
Odvody na sociálne a zdravotné poistenie – zamestnanec 76.00€76.00€
Daň z príjmov zo závislej činnosti 76.00€76.00€
Čistá mzda 76.00€76.00€
Celková hodnota Ticket Restaurant® / mesiac 76.00€76.00€
Príspevok zamestnávateľa na Ticket Restaurant® 76.00€76.00€
Príspevok zamestnanca na Ticket Restaurant® 76.00€76.00€
Skutočný mesačný príjem zamestnanca 76.00€76.00€
Čistý príjem zamestnanca je v porovnaní so zvýšením hrubej mzdy vyšší o 5.30€
*prepočet je len informatívny
employer
mesačne získam3,24€
mesačne ušetrím59,7€
"Stravné poukážky ticket restaurant sú výhodné pre obe strany"
zamestnanec
zamestnávateľ
Zisti viac