Uvažujete o zvýšení miezd vašich zamestnancov?
Zistite, koľko ušetríte, ak to zrealizujete pomocou stravných lístkov Ticket Restaurant®
Súčasná mesačná hrubá mzda (pred zvýšením)
Plánované zvýšenie mesačnej hrubej mzdy
Počet
zamestnancov
Súčasná hodnota stravného lístka za odpracovaný deň
Príspevok zo sociálneho fondu za 1 stravný lístok
Nová hodnota stravného lístka / odpracovaný deň
500
Úspora zamestnávateľa na všetkých zamestnancov / rok
300
Zvýšte hodnotu stravného a objednajte pre svojich zamestnancov stravné s minimálnou hodnotou 4,50 € a získate karty Ticket Restaurant® pre všetkých zamestnancov zadarmo.
Objednať
Výpočet je informatívny, zahŕňa čerpanie dovolenky zamestnanca 20 dní ročne.