Idealday - svetový deň solidarity

Vo štvrtok, 21. júna 2018, sa zamestnanci spoločnosti Edenred zapoja vo svojich lokálnych komunitách do podujatia Idealday. Toto podujatie zamerané na podporu solidarity organizuje skupina Edenred v 45 krajinách sveta, v ktorých pôsobí.

Okrem skvalitňovania pracovného prostredia v spoločnostiach prostredníctvom svojich riešení sa spoločnsoť Edenred už viac ako 50 rokov aktívne zapája do projektov podnikovej spoločenskej zodpovednosti. Súčasťou tohto záväzku je aj organizovanie podujatia s názvom Idealday, počas ktorého zamestnanci, klienti a partneri môžu vyjadriť svoju solidaritu. Vo štvrtok, 21. júna 2018, venujú zamestnanci skupiny Edenred svoj pracovný čas podpore lokálnych komunít.

Pre viac informácií kliknite na tento - link