Google PayTM - Podmienky používania

Pravidlá používania kariet Ticket Restaurant® ponúkaných spoločnosťou Ticket Service, s.r.o. ako súčasti služby Google PayTM
Účinné od 1. 1. 2019.

Virtuálna karta (token) v aplikácii Google PayTM
Virtuálna karta (token) umožňuje platby vrátane bezkontatných platieb prostredníctvom mobilných zariadení, ako napríklad telefónu. Virtuálna karta (token) je prepojená s kartou Ticket Restaurant® (ďalej len "TR karta"), ktorú používateľ obdržal od spoločnosti Edenred. Virtuálna karta sa môže vytvoriť, ak je TR karta platná a aktívna. Ak je TR karta zablokovaná, zrušená alebo neplatná a pod., transkacie prostredníctvom tokenu nie sú možné.

Podmienky používania virtuálnej karty (tokenu):
• platná a aktívna TR karta od spoločnosti Edenred,
• aktivácia TR karty používateľom na lokalite mojedenred.sk,
• počas registrácie TR karty uvedenie správnej e-mailovej adresy používateľa, ktorá sa použije v procese vytvorenia virtuálnej karty,
• inštalácia aplikácie Google PayTM,
• splnenie požiadaviek aplikácie Google PayTM na poskytovanie bezhotovostných transakcií prostredníctvom mobilných zariadení a súkromných poskytovateľov služby,
• mobilné zariadenie, ktoré spĺňa softvérové požiadavky a požiadavky služby komunikácie prostredníctvom technológie NFC, ktorú požaduje aplikácia Google PayTM.
Virtuálna karta sa vytvorí v procese tokenizácie TR karty. Každá TR karta môže mať na jednom zariadení vytvorený iba jeden jedinečný token. Ak sa TR karta nahradí novou, alebo ak sa nahradí zariadenie, tokenizáciu je potrebné vykonať opäť.

Virtuálna karta môže byť k dispozícii na rôznych zariadeniach, na ktorých používateľ používa aplikáciu Google PayTM pod podmienkou, že virtuálna karta je pridelená k zariadeniu, na ktorom bola vykonaná tokenizácia TR karty.
Používateľ môže virtuálnu kartu kedykoľvek odstrániť z mobilného zariadenia. Nová tokenizácia si vyžaduje vytvorenie nového tokenu (novej virtuálnej karty s novým číslom). Odstránenie virtuálnej karty nemá vplyv na stav prepojenej TR karty.
Virtuálnu kartu je možné používať iba na bezhotovostné platby vrátane bezkontaktných platieb, ktoré spĺňajú limity prepojenej TR karty, pod podmienkou, že:

• pri platbách, ktorých hodnota nepresiahne limit stanovený pre bezkontaktné platby, potvrdenie platby sa uskutoční priložením zariadenia s nainštalovanou virtuálnou kartou k terminálu POS,
• pri platbách, ktorých hodnota presahuje limit stanovený pre bezkontaktné karty, potvrdenie platby sa uskutoční zadaním kódu PIN TR karty,
• bez ohľadu na vyššie uvedené môže byť v prípade nastavení terminálu POS potrebné zadať kód PIN aj pri nižších platbách podľa nastavení terminálu POS.
Spoločnosť Edenred nezodpovedá za platby vykonané treťou stranou, ktorá získala mobilné zariadenie s nainštalovanou aplikáciou Google PayTM a virtuálnou kartou.
V prípade odcudzenia zariadenia s virtuálnou kartou je potrebné dať TR kartu zablokovať.
Zablokovať ju môžete prostredníctvom:
• lokality mojedenred.sk v časti "Môj účet/Zablokovať kartu",
• mobilnej aplikácie Edenred Benefity,
• tel. čísla 02/50707333
Berte na vedomie, že táto blokácia karty je konečná a bude Vám musieť byť vystavená nová TR karta. Preto o zablokovaní TR karty bezodkladne informujte svojho zamestnávateľa.
Spoločnosť Edenred neúčtuje za vytvorenie alebo pridanie TR karty do aplikácie Google PayTM žiadne poplatky. Poplatky za používanie virtuálnej karty sú rovnaké, ako za transakcie uskutočnené prostredníctvom TR karty.

Google PayTM je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Google LLC.