FOOD - európsky projekt na podporu zdravého stravovania

Zoznam FOOD restauracii najdete tu

Staňte sa na Facebooku fanúšikom profilu "Som za zdravé stravovanie", kde nájdete praktické informácie pripravované odborníkmi o zdravej životospráve podané lákavou, hravou formou.

FOOD = Fighting Obesity through Offer and Demand
(Boj proti obezite prostredníctvom ponuky a dopytu)

Európsky projekt FOOD vznikol začiatkom roku 2009 primárne ako reakcia na neustále narastajúci problém obezity, s cieľom podporovať vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Jeho zámerom je propagovať správne stravovacie návyky a poukazovať na ich dôležitosť.

My v Edenred Slovakia sa s cieľmi projektu plne stotožňujeme, rozhodli sme sa preto prispieť k propagácii zdravšej životosprávy počas pracovného dňa a umožniť spotrebiteľom porozumieť tejto problematike.

Spoločne s ostatnými krajinami zapojenými do projektu sa snažíme presadzovať zlepšenie nutričných hodnôt jedál ponúkaných v reštauráciách. Našim záujmom je edukovať spotrebiteľov pri výbere správneho jedla a v konečnom dôsledku tak bojovať proti celosvetovo narastajúcim zdravotným problémom vyplývajúcich z nesprávnych stravovacích návykov. Veríme, že aktivitami, ktoré v rámci projektu podnikáme, pomáhame znižovať chorobnosť populácie a zvyšovať produktivitu práce.

Ciele projektu:

Zlepšovať nutričné hodnoty jedál ponúkaných v reštauračných zariadeniach prostredníctvom spolupráce s majiteľmi reštaurácií.
Zvyšovať povedomie spotrebiteľov (zamestnancov i zamestnávateľov) v oblasti každodenného stravovania.

V prípade, že nám chcete odporučiť reštauráciu, v ktorej sa dá zdravo stravovať alebo Vy priamo máte záujem zapojiť sa do medzinárodnej siete FOOD reštaurácií, prosím, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na 02/50 707 324 alebo e-mailom na rozvojsiete-sk@edenred.com.

Partneri projektu:

Garantom projektu je odborné konzorcium PPP (Public-Private Partnership), zložené zo súkromých a verejných subjektov, ktorého členmi sú odborníci z ôsmich európských krajín – Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Talianska, Španielska, Švédska, Slovenskej republiky a Portugalska, ktorým veľmi záleží na dosiahnutí spoločných cieľov stanovených Európskou komisiou.

Hlavný partner: Edenred - spoločnosť, ktorá projekt koordinuje a zaisťuje jeho chod v každej z ôsmich zapojených európských krajín. Prostredníctvom stravovacích poukážok Ticket Restaurant® predstavil Edenred svoj pilotný program Gustino pomenovaný „Chuť & Zdravie v rovnováhe“.

Partneri podporujúci projekt na Slovensku:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
UVZ SR
• od mája 2011 sa tešíme podpore poslanca Európskeho parlamentu - pána Miroslava Mikolášika

Pridružení partneri: odborníci na výživu, štátne správy a univerzity:
• Akadémie: Institut Paul Bocuse – Francúzsko, University of Perugia – Taliansko, Karolinska Institutet – Švédsko
• Verejné zdravotné inštitúcie: AESAN (Agency for Food Security and Nutrition)– Španielsko, SFP SP (Public Health – Federal Public Service) - Belgicko
• Odborníci na výživu: Haute École Lucia de Brouckere - Centre for Information and Research on Food Intolerances and Hygiene (HELdB-CIRIHA)– Belgicko, Fundación Dieta Mediterránea (FDM) – Španielsko, STOB (Stop Obezitě) – Česká republika

Spolupracujúci partneri: komisia poradcov – odborníkov projektu FOOD z verejného a súkromného sektoru:
• Európske projekty: Move Europe, FOOD Pro-Fit – (Government of the Balearic Islands)
• Medzinárodné organizácie: International Labour Office(ILO)
• Univerzity: Université de Lyon – Francúzsko, City University de London Anglicko
• Ministerstvo zdravotníctva: Key Hole Programme, Švédsko
• Asociácie, siete, reštaurácie: EuroToques, European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP)

Úplný zoznam všetkých partnerov nájdete tu.

Krajiny zapojené do projektu:

Články a tlačové správy k projektu, ktoré by vás mohli zaujímať:

Výsledky európskeho barometra, ktorého cieľom je lepšie pochopenie a analýza spoločenských zmien, ako aj potrieb zamestnancov a reštaurácií.
Tlačová správa k projektu.
Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články o projekte.

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

3. júna 2013 sme vyžrebovali piatich výhercov spomedzi všetkých, ktorí nám do 31. mája 2013 poslali kontakt na reštauráciu spĺňajúcu "FOOD - odporúčania pre reštaurácie". Poukážky Ticket Restaurant® v celkovej hodnote 100 € posielame:
Monike K. do Košíc., Daniele Š. do Martina, Petre K. do Královej pri Senci, Dagmar P. do Trenčína a Dashe D. do Prievidze.

Výhercom srdečne blahoželáme!