Chcem objednať poukážky/kartu

Všetky naše poukážky/kartu si môžete objednávať:

• najjednoduchšie, najpohodlnejšie, bez zmlúv a dokladov cez internet na www.rychlaobjednavka.sk
• zaslaním objednávkového formulára e-mailom: objednavky-sk@edenred.com

Pri každej objednávke je nutné uviesť:
• počet poukážok
(pri stravných lístkoch závisí od počtu zamestnancov a od počtu pracovných dní za príslušné obdobie)
• výšku nominálnej hodnoty poukážok (závisí od finančných zdrojov a od sociálnej politiky)

Pred prvou objednávkou poukážok Ticket Restaurant®, pokiaľ nejde o elektronickú objednávku, musíte uzavrieť s Edenred Slovakia, s.r.o., Zmluvu o zabezpečení stravovania. Pri online objednávke cez www.rychlaobjednavka.sk je potrebné len odkliknúť súhlas s obchodnými podmienkami.

Zmluvu je možné uzatvoriť osobne na pobočke v Bratislave, alebo pri návšteve obchodného reprezentanta Edenred Slovakia, s.r.o.. V prípade rýchleho postupu si ju môžete stiahnuť z tejto web stránky a po jej podpísaní nám ju zaslať poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo ju predvyplnenú prinesiete na našu pobočku.

Mám záujem - online objednávka   Zavolajte nám - 0800 007 007

Pri osobnom uzatvorení zmluvy predloží:

Zamestnávateľ alebo osoba ním splnomocnená:
• splnomocnenie od zamestnávateľa, ktoré nemusí byť notársky overené
• fotokópiu výpisu z obchodného registra, živnosti, koncesie, licencie, zriaďovacej listiny a i.
• pečiatku
• identifikačné údaje spoločnosti (IČO, DIČ)
• číslo účtu

Platba za stravovacie a darčekové poukážky:

Ponúkame Vám niekoľko spôsobov platby:
• bankovým prevodom na základe faktúry alebo zálohovej faktúry
• dobierkou v prípade doručenia poukážok kuriérom
• v hotovosti v pobočke Bratislava

Platba za stravovaciu kartu:

Za kartu Ticket Restaurant® môžete zaplatiť:
• bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry.

Doručenie stravovacích a darčekových poukážok:

Poukážky Vám doručíme:
• kuriérom
• na poštu (hodnota zásielky do 500 €)
• vyzdvihnutie osobne v pobočke v Bratislave.
Na požiadanie Vám poukážky z jednej objednávky doručíme aj na viac pracovísk.

Doručenie stravovacej karty:

Kartu Ticket Restaurant® Vám doručíme:
• kuriérom.

Možnosti balenia - stravné lístky Ticket Restaurant®:

"BASIC"
Poukážky sú dodané v uzavretých obálkach. V jednej obálke je 20 poukážok s rovnakou štandardnou* nominálnou hodnotou. Poukážky môžete distribuovať kedykoľvek podľa aktuálnej potreby.
* 3,83 €/3,90€/4,00 €/4,20 €/4,50 €/4,60 €/4,80 €/5,00 €/5,10 €/

"EXTRA"
Je flexibilný personalizovaný systém, ktorý zabezpečuje rozdelenie objednávok podľa mien a adries. Poukážky sú dodané v uzavretých obálkach. V jednej obálke môže byť maximálne 30 poukážok v až troch rôznych nominálnych hodnotách.
Na prednej poukážke môže byť uvedený:
 názov Vašej spoločnosti,
 meno zamestnanca,
 osobné číslo zamestnanca.

Poukážky Vám môžeme zabaliť aj do darčekového balenia a na požiadanie pribaliť ďakovnú kartičku.

Možnosti balenia Edenred poukážok Darčeky a Edenred poukážok Služby:

"BASIC"
Darčekové poukážky sú dodané v uzavretých obálkach. V obálke je maximálne 20 poukážok s rovnakou nominálnou hodnotou.

"PLUS"
Darčekové poukážky sú dodané v uzavretých obálkach. V obálke je maximálne 20 poukážok s rovnakou nominálnou hodnotou. Darčekové obaly sú dodané zvlášť. Počet obalov nemôže prekročiť počet poukážok.

"PREMIUM"
Darčekové poukážky sú dodané v uzavretých obálkach alebo v darčekových obaloch - podľa voľby klienta. V jednej obálke alebo v jednom obale môže byť maximálne 20 poukážok v piatich rôznych nominálnych hodnotách.

"COMFORT"
Je personalizovaný systém, ktorý zabezpečuje rozdelenie objednávok podľa mien, oddelení a adries. Poukážky sú dodané v uzavretých obálkach. V jednej obálke môže byť maximálne 30 poukážok v až piatich rôznych nominálnych hodnotách. Na prednej poukážke je uvedený názov organizácie, meno zamestnanca a číslo zamestnanca.

Poukážky Vám môžeme zabaliť aj do darčekového balenia a na požiadanie pribaliť ďakovnú kartičku.

Mám záujem - online objednávka   Zavolajte nám - 0800 007 007