Často kladené otázky - Používatelia

Najčastejšie otázky o karte Ticket Restaurant®

Aká je minimálna hodnota stravného lístka?
Od 1. júla 2019 musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 3,83 € (75 % z 5,10 €).

Majú zamestnanci nárok na poukážku počas dovolenky, PN a sviatku?
Cez dovolenku, PN a sviatok môže zamestnávateľ dávať stravovacie poukážky len v tom prípade, ak to má zakotvené v kolektívnej zmluve alebo internej smernici. V opačnom prípade ide o výdavok nad rámec Zákonníka práce a pre účely zákona o daniach z príjmov, takýto výdavok nemožno u zamestnávateľa považovať za daňový náklad a u zamestnanca predstavuje zdaniteľný príjem.

Kde je možné platiť stravovacou kartou alebo poukážkami od Edenred?
Kartu, mobilné platby kartou, stravovacie poukážky aj darčekové poukážky môžete používať v našich partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete vo vyhľadávači prevádzok na tejto stránke.

Čo robiť, ak poukážku v určitej prevádzke neakceptujú?
Treba zistiť, či sú platnosť a využitie poukážky správne. Ak má prevádzka na dverách nálepku s označením daných poukážok/karty, potom tieto poukážky/kartu prijíma. Ak takúto značku nemá, je pravdepodobné, že nie je partnerom, a preto takéto poukážky/kartu neakceptuje. Ak máte záujem, aby daná prevádzka akceptovala Vaše poukážky alebo kartu, vyplňte formulár a pozvite ju medzi akceptačné miesta.

Čo s lístkami po ukončení ich platnosti?
Všetky naše poukážky sú ceniny s množstvom ochranných prvkov a pre zvýšenie ich bezpečnosti sú tieto platné vždy po dobu maximálne 15 mesiacov. Odporúčame Vám preto poukážky míňať priebežne cez rok počas ich platnosti.
Nespotrebované poukážky môže vrátiť len Váš zamestnávateľ, ktorý Vám ich poskytol a to kedykoľvek počas doby ich platnosti, najneskôr však do 20. januára nasledujúceho roku, po skončení ich platnosti.

Čo je informačná poukážka a na čo slúži?
Výrobná technológia balenia poukážok v obálkach požaduje, aby každá obálka obsahovala okrem stravovacích poukážok aj jednu poukážku s informáciami o obsahu obálky. Táto poukážka je v obálke prvá v poradí, nemá nominálnu hodnotu a neslúži k úhrade. Taktiež nebude v Edenred akceptovaná na preplatenie.

Aj ja mám otázku » » »

Poskytnuté informácie sú iba informativnej povahy. Aj keď ich poskytnutiu bola venovaná vysoká profesionálna pozornosť, neprijímame žiadnu zodpovednoť za prípadné nepresnosti či chyby, ani nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu.