Cafeteria: Najčastejšie kladené otázky pre zamestnancov

Je možné poskytnúť rôznym zamestnancom rôzne benefity podľa organizačnej štruktúry? Môžem medzi nimi diferencovať a prideliť im rôzne počty bodov alebo rôzne druhy benefitov?
Rôznym skupinám zamestnancov je možné poskytovať rôzne body ako aj rôzne benefity. Znamená to, že zamestnanci uvidia na svojom benefitovom účte iba tie benefity, na ktoré majú nárok. Body zamestnancom prideľujeme podľa podkladov, ktoré nám zašle pracovník Oddelenia ľudských zdrojov klienta, t.z. že každý zamestnanec môže mať rozdielny počet bodov.

Ako často môžem svojim zamestnancom prideliť body?
Body je možné zamestnancom prideľovať podľa potreby – buď individuálne konkrétnemu zamestnancovi alebo viacerým zamestnancom naraz.

Čo sa stane s bodmi, ktoré si zamestnanec nevyčerpá?
Záleží na rozhodnutí klienta. Klientom ponúkame dve možnosti. Prvou je, že zamestnanci musia vyčerpať body do konca kalendárneho roka, inak im prepadnú. Druhou možnosťou je, že body nemajú časovo obmedzenú platnosť, zamestnanci si ich teda môžu vyčerpať kedykoľvek.

Kto bude spravovať celý systém? (napr. aktualizovať zoznam zamestnancov v systéme, priraďovať body, robiť zmeny, pridávať benefity atď.?)
Systém spravuje administrátor Edenred Slovakia na základe reportov, ktoré obdrží od pracovníkov Oddelenia ľudských zdrojov klienta.

Aké štatistiky čerpania benefitov budem zo systému dostávať?
Zo systému je možné generovať ľubovoľné reporty podľa individuálnych potrieb každej spoločnosti. Patria medzi ne napr. prehľady čerpania benefitov za určité obdobie, prehľad čerpania podľa definovaných skupín benefitov, zamestnancov, nákladových stredísk a pod.. Výstupné reporty a štatitiky sa budú odvíjať aj od toho, aké údaje sa budú pri jednotlivých zamestnancoch v systéme evidovať. Súčasťou mesačného vyúčtovania je taktiež detailný prehľad o tom, ktorý zamestnanec čerpal aký benefit, v akej hodnote, u ktorého poskytovateľa, z ktorého nákladového strediska a pod.

Je možné poskytnúť na niektoré benefity akciu alebo zľavu?
S našimi partnermi sa priebežne snažíme dohadovať rôzne akcie a zľavy pre zamestnancov našich zákazníkov. O všetkých takýchto možnostiach klientov informujeme.

Aké výhody má váš systém z pohľadu komunikácie so zamestnancami? Umožňuje systém napr. zasielať hromadné automatické e-maily pri rôznych akciách alebo príležitostiach?
Systém Cafeteria je možné využívať ako efektívny nástroj internej komunikácie. Cafeteria umožňuje interaktívnu personalizovanú komunikáciu prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Zamestnávateľ môže využívať systém tzv. EVENT MESSAGES (v prípade, ak nastane určiťá udalosť, zrealizuje sa komunikačná aktivita) alebo GROUP MESSAGES (využíva sa na komunikáciu promotion aktivít a realizuje sa na vybranú skupinu členov).

V prípade ďalších otázok, využite e-mailovú adresu cafeteria-sk@edenred.com.