Ako ušetriť so stravnými lístkami a stravovacou kartou?

ZAMESTNÁVATELIA

So stravovacími poukážkami / kartou Ticket Restaurant®:
• získate daňové a finančné výhody*
• vyhnete sa starostiam so zriaďovaním vlastnej jedálne
• dáte svojim zamestnancom možnosť
zaobstarať si jedlo podľa vlastných preferencií v najširšej sieti akceptačných miest, ktorú neustále rozširujeme.

UŠETRENIE NA ODVODOCH

Keďže od 1. júla 2019 je suma stravného pre časové pásmo v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. zvýšená zo 4,80 € na 5,10 €, môžete si ako zamestnávateľ uplatniť daňové výhody z vyššej nominálnej hodnoty stravovacej poukážky (55 % z 5,10 € = 3,83 €).

Zvýšenie nominálnej hodnoty stravovacích poukážok je navyše účinný motivačný nástroj na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a vaša spoločnosť môže navyše ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Pokiaľ zvyšujete mzdu, musíte rátať s vyššími odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie*. Zvyšovanie nominálnej hodnoty poskytovaných stravných lístkov alebo stravovacej karty Ticket Restaurant® týmto odvodom nepodlieha (za predpokladu, že ide o poskytnutie stravovania podľa Zákonníka práce), a pritom zamestnanec to vníma ako zvýšenie mzdy. Ak teda dáte vašim zamestnancom gastrolístky alebo kartu Ticket Restaurant® vo vyššej nominálnej hodnote, zaplatíte iba 19 % daň z príjmu zo sumy presahujúcej zákonom stanovený maximálny príspevok na stravovanie (z titulu nedaňového výdavku na stravovanie).
Navyše, pre zamestnanca je takýto príjem podľa zákona o dani z príjmov oslobodený od dane.

* V zmysle príslušných ustanovení zákonov:
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

ŽIVNOSTNÍCI

Od apríla 2009 je účinná novela zákona o dani z príjmov, vďaka ktorej si môžu živnostníci/SZČO znížiť základ dane o plnú výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín. Aktuálne si tak SZČO môžu dať do výdavkov až 5,10 € za každý odpracovaný deň.

Prostredníctvom stravovacích poukážok alebo karty si ako živnostník môžete znížiť základ dane o plnú výšku stravného, čo môže byť do konca roka 2020 až 1280,10 € (pri odpracovaní 251 pracovných dní do konca roka 2020)!

Podmienkou je, že vám súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti (napríklad nie ste súbežne aj zamestnancom) a neuplatňujete si výdavky na stravovanie iným spôsobom (napríklad preplatenie bločkov z reštaurácií). Nárok na gastrolístky nemáte aj vtedy, keď si uplatňujete paušálne výdavky.

ODPORUČENIE:

Odporúčame vám nakupovať si stravovacie poukážky / stravovaciu kartu priebežne, prípadne dopredu a vyhnúť sa tak nákupu za už uplynulé časové obdobie. V takom prípade je totiž zrejmé, že stravné lístky ste nepoužili na stravovanie v predchádzajúcom období, keďže ste ich nemali k dispozícii. To znamená, že o spätne kúpené stravné lístky si už nemôžete znížiť základ dane.

Poskytnuté informácie sú iba informativnej povahy. Aj keď ich poskytnutiu bola venovaná vysoká profesionálna pozornosť, neprijímame žiadnu zodpovednoť za prípadné nepresnosti či chyby, ani nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu.

Mám záujem - online objednávka   Zavolajte nám - 0800 007 007